CH 700 S

高端耳机连接线,是HD 700耳机连接HDVD 800和HDVA 600耳放的的匹配方案。
¥ 2,309.00
包含增值税 运输
物品号 505635

概述

高端耳机连接线,是HD 700耳机连接HDVD 800和HDVA 600耳放的匹配方案。


技术数据

 • 线材长度
  3m
 • 重量
  125g
 • 接口
  4pole XLR / 2 2.5mm Jacks

下载

 • Fact Sheets
  • CH - S Cable Product Sheet (8.2 MB) 下载