GA 4

适用于evolution 无线D1 EM固定式接收器的机架安装套件。
物品号 505977

概述

為evolution D1 EM無線固定接收器而設的機架式設置


技术数据

系统

  • 重量
    1000 g

下载

  • 技术图纸
    • Outline dimensions GA 4 (PDF) (180 KB) 下载

    • Outline dimensions GA 4 (DWG) (1.2 MB) 下载

    • Outline dimensions GA 4 (DXF) (4.2 MB) 下载